lamps

မီးေခ်ာင္းေတြ ဆင္တာနဲ႔ မီးဆိုင္း၊ မီးတြဲနဲ႔ စားပြဲတင္ မီးအိမ္ေတြ ဆင္တာ လံုးဝကြာျခား မႈရွိပါတယ္။ အႏုပညာ ဆန္မႈအျပင္ ေနရာအထား အသိုအတြက္ အျမင္ရွိဖုိ႔ လိုေနတာက အဓိကအခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့အႏု ပညာဆန္မႈ အတြက္ မကူညီႏိုင္ေပမဲ့ အထားအသို ဆိုင္ရာ အေျခခံ ဗဟုသုတေလးေတြ ကိုေတာ့ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

Read more: အိမ္တစ္ခု ရဲ႕အလင္းေပး စနစ္မွာ ေရးပါတဲ့ Table Lamps ေတြကို ဘယ္လို ဆင္ၾကမလဲ

bedroom1

အခ်စ္ကိစၥဆိုတာ လူသားေတြ ရွင္သန္ရပ္တည္ ျဖစ္တည္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ အခ်စ္ကိစၥေတြအတြက္ ခ်စ္ရိပ္ၿမံဳကေလးတစ္ခု သဖြယ္ အိပ္ခန္းေတြကို အသံုးျပဳ႐ံုမက ကိုယ့္ခ်စ္သူ အပါအဝင္ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြတိုင္းအတြက္ ကိုယ္ဟာ ဘဝကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္းသူပါဆိုတာ အလြယ္တကူ ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္  အိပ္ခန္းေတြကို ဖန္တီးသင့္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ အတြက္မွ  အိပ္ခန္းဆိုတာလိုတာမဟုတ္ဘဲ လူတိုင္းအတြက္ မိမိရဲ႕ တစ္ဦးတည္းသီးသန္႔ အပန္းေျဖရာေနရာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခု ေဖာ္ျပေပးမယ့္အခ်က္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ တစ္ဝက္ဟာ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေန တယ္ဆိုတာလည္း သိေစခ်င္ပါတယ္။

Read more: ခ်စ္ရိပ္သမ္းတဲ့ အိပ္ခန္းေလး ျဖစ္ေနေအာင္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ၾကမလဲ

home

ဖုန္းေရႊဆိုတာ
ဖုန္းေရႊဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္စကားလံုး Feng (ေလ)Feng ႏွင့္ Shui (ေရ) စကားလံုးႏွစ္လံုးကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ပါးသည္ ကမၻာေျမ အႏွံ႔တြင္ စီးဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး လႈပ္ရွားေနေသာ သဘာဝတရား မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ေရႏွင့္ေလမရွိလွ်င္ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သလို တစ္ဦး တစ္ ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုပါ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ဖုန္းေရႊအမ်ားစုသည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ ရသေဗဒ ႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈတို႔ ျဖင့္ လႈပ္ရွားရသည္။ ေရ၊ ေျမ၊ မီး၊ သစ္သား (သို႔) ေရႊဓာတ္တို႔ကို မွ်တေအာင္ သံုးသည္။ ဖုန္းေရႊသည္ ပဥၥလက္မဟုတ္သတိျပဳရမည္မွာ ဖုန္းေရႊသည္ ပဥၥလက္မဟုတ္ပါ။ ဖုန္းေရႊ ပညာတြင္သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းတတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ 'ခ်ီ' စီးေၾကာင္းမ်ား သင္၏အိမ္(သို႔) ႐ံုးသို႔ ဝင္လာႏိုင္ ေလာက္မည့္ အခ်ိန္ကို ေပးရမည္။ သင္၏ဘဝတြင္းသို႔ ဟန္ခ်က္ ညီမႈ၊ လိုက္ဖက္ေျပျပစ္ မႈေတြ ျဖည္းညင္း စြာ ဝင္လာႏိုင္ပါေစ။

home1

ေရွာင္ရွားရမည့္ ေျမေနရာမ်ား

(၁) ယခင္ေဆး႐ံုလုပ္ခဲ့ေသာေနရာ၊
ဤေနရာတြင္ မမာမက်န္းႏွင့္ ေသဆံုးမႈဓာတ္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတတ္သည္။
(၂) ယခင္ သားသတ္႐ံုေဟာင္းေျမေနရာ
ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈစြမ္းအားေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတတ္သည္။
(၃) ယခင္ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္ေဟာင္းေနရာ
မိမိထက္ ဓာတ္ျမင့္ေသာ ဝိညာဥ္မ်ားရွိႏိုင္၍ မိမိအဖို႔ ခိုက္ႏိုင္၏။
(၄) ယခင္ရဲဌာနေဟာင္းေနရာ
ခံစားမႈေဝဒနာေတြ၊ ေဒါသေတြ လႊမ္းမိုးေနတတ္ ၏။

အထက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားတြင္ မေကာင္းေသာ ဓာတ္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေန တတ္၏။ ထိုဓာတ္သည္ ¤င္း ေနရာတြင္ ေနထိုင္သူကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ကံေကာင္း မႈ ပ်က္စီးေစတတ္၏။

ေျမအဂၤါသံုးရပ္

ေျမကြက္တစ္ခု၏ ေကာင္းေသာအေျခခံေလးရပ္မွာ-
(၁) ေျမကြက္၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းေျမသည္ ျမင့္ရမည္။
(၂) အေရွ႕ဘက္ေျမသည္ က်ယ္ျပန္႔ရမည္။
(၃) 'နဂါး'ဘက္ျခမ္း (လမ္းေပၚမွၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေျမကြက္၏ လက္ဝဲျခမ္း) တြင္ ေရေျမာင္းရွိရမည္။

 

အိမ္ႏွင့္လူ၊ လူႏွင့္အိမ္

'လူကအိမ္ ကိုေဆာက္သည္။ အိမ္က လူကို ပံုေလာင္းသည္'ေနထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း နံနက္ေစာေစာ အခ်ိန္ သည္ ေျမၾကည့္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ ညေနပိုင္း  တြင္ ေျမၾကည့္ ဖို႔ေတာ့ ေရွာင္ သင့္သည္။ႀတိဂံပံု အေဆာက္အအံု မ်ားကို ေရွာင္ပါ။ (ဴ) ပံုစံ ႏွင့္ ေထာင့္ခ်ဳိးေတြ မ်ားေသာ အိမ္ပံုစံမ်ဳိးကိုလည္း ေရွာင္ပါ။ စတုရန္းပံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည္။အိမ္တံခါးမႀကီးက အိမ္ႏွင့္စာလွ်င္ ႀကီးေန ပါကစီးပြားေရး အခက္အခဲေတြ႕ မည္။ ေသးလြန္းပါက မိသားစုအတြင္း မညီမၫြတ္ျဖစ္မည္။ ထမင္းစားခန္းတြင္ နံရံကပ္မွန္ေတြ ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထမင္းစား စားပြဲေပၚရွိ အစားအေသာက္ မ်ားကို အရိပ္ ထင္ကာ အစားအစာႏွစ္ဆ ပြားေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ နိမိတ္ေကာင္း မ်ားျဖစ္၏။ေလွကားကို တည့္တည့္မလုပ္ရ။ မသိမသာ ခပ္ေကြးေကြး ဝိုက္ဝိုက္ လုပ္ရ၏။ေၾကာင္ လိမ္ေလွကားသည္ ပုလင္းဘူးဆို ႔ေဖာက္တံႏွင့္ တူသျဖင့္ မဂၤလာမရွိ။ ေလွကားသည္ မက်ဥ္းလြန္း၊ မမတ္လြန္းေစရ။ ေလွကား ထစ္မ်ားကို အခင္းခင္း ထားရမည္။ ေျပာင္တလင္း မထားရ။အိမ္၏ အလယ္တြင္ လည္းေရခ်ဳိးခန္း မထားရ။ ေရခ်ဳိးခန္းကို သိပ္ႀကီးႀကီး မလုပ္ရ။ မ်က္ႏွာသစ္ခြက္ရွိ ေသာ ေနရာႏွင့္ အိမ္သာကို ကန္႔လန္႔ကာ (သုိ႔) နံရံျဖင့္ ျခားထား သင့္သည္။မီးဖိုေခ်ာင္ေနရာသည္ တံခါးမႀကီးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မရွိေစရပါ။ ထို႔ျပင္ မီးဖိုေခ်ာင္တံခါးသည္ ဧည့္ခန္းဧရိယာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ မရွိေစရပါ ။ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု ေရကူးကန္မ်ားသည္ အမဂၤလာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရကူးကန္ႀကီးေလ ပို၍အက်ဳိးယုတ္ေလျဖစ္သည္။ အိမ္မွာ ေရကူးကန္ေဆာက္ လွ်င္ အဝိုင္း(သို႔) အေကြး(သို႔) ေက်ာက္ကပ္ပံုမ်ဳိး ေဆာက္သင့္သည္။နံရံမ်ားတြင္ ဒီဇိုင္းမ်ားကပ္ လွ်င္ ေထာင္လိုက္ မ်ဥ္းမ်ား ၾကက္ေျခခတ္ မ်ား၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္ပံုမ်ား၊ စိန္ပံုမ်ား မပါေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္။ဆည္းလည္း (ေၾကး၊ ေၾကးနီ၊ ဝါး) သည္ 'ခ်ီ' ဓာတ္ကို ၾကြေစကာ အိမ္သူ အိမ္သားမ်ားကို ကံေကာင္း မႈျဖစ္ေစသည္။ ဆည္းလည္းသည္ ေခါင္းပိတ္မျဖစ္ေစရ။ ေခါင္းပြသာ ျဖစ္ရမည္။အိမ္၏ အဝင္ေပါက္ေနရာမ်ားတြင္ လင္းထိန္ေသာ မီးမ်ားကို ထြန္းထားေပး ရမည္။ သလင္းေက်ာက္ အလင္းျပန္ မီးဆိုင္းေဘာလံုးကို ခ်ိတ္ဆြဲလွ်င္ ပိုေကာင္း သည္။အပင္ႏွင့္ ပန္းမ်ားကိုစိုက္ပ်ဳိးထားရွိသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ပန္းေျခာက္မ်ားကို မသံုးသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ ဆူးရွိေသာ အပင္၊ ရွားေစာင္းလက္ပပ္လို အပင္မ်ဳိးေတြကို အိမ္ထဲတြင္ မစိုက္သင့္ပါ။ေၾကးအေျမာက္၊ ေၾကြ သို႔မဟုတ္ သစ္သားျဖင့္ ထုထားေသာေၾကာက္မက္ ဖြယ္ တိရစၧာန္႐ုပ္တုမ်ား (သို႔) ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဆူးရွိေသာ အပင္မ်ား စသည္တို႔ကို အိမ္ ျပင္တြင္ စိုက္ထားသင့္သည္။ အိမ္ထဲမွာ ထားလွ်င္ အိမ္သားအခ်င္းခ်င္း မသင့္ မတင့္ျဖစ္ႏို္င္သည္။ အိမ္ခန္းတြင္ အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္း ထြန္းထားပါ။ အထူးသျဖင့္ သင့္အိပ္ခန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ေထာင့္မွာ မီးထြန္းထားပါ။ သို႔မွသာ သင့္အလုပ္ အကိုင္ ေတြ ေကာင္းပါမည္။

 သစ္မွဴးအိမ္

ပစၥည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳတာမ်ား လာတဲ႔အခါ ၿငီးေငြ႕လာတတ္ ပါတယ္။ ဆက္အသံုးမျပဳ ခ်င္ေတာ႔ဘဲ အသစ္ေတြကိုသာ ေျပာင္း လဲအသံုးျပဳဖို႔ စိတ္ရွိလာတတ္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီအခါက် ကိုယ္႔လက္ထဲ မွာ ပစၥည္းအ သစ္ေတြကို ဝယ္ယူဖို႔ ေငြရွိေနခဲ႔ရင္ ေတာ္ပါေသး တယ္။ မရွိတဲ့အခါက်ရင္ စိတ္ညစ္ညဴးရပါတယ္။ ဆိုေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ သင္႔အိမ္ရဲ႕ ဂိုေဒါင္ထဲက အသံုးမျပဳေတာ႔တဲ႔ ပစၥည္းအေဟာင္း ေတြကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။ တစ္ခါတေလ အဲ႔ဒီပစၥည္း အေဟာင္းေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရေနေသးတဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနပါ တယ္။ ဒီလ ဒီစာမ်က္ႏွာမွာေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေဟာင္းႏြမ္းလို႔အသံုး မျပဳေ တာ႔တဲ႔  ခါးပတ္အေဟာင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ကဲ … ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခါးပတ္အေဟာင္းေတြကို ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ ျပန္လည္ အသံုးျပဳထားသလဲဆိုတာ ေလ႔လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

morethan1

Read more: MORE THAN WE CAN USE(October)

တစ္ေန႔နဲ႔တစ္ေန႔ သြားဟယ္၊ လာဟယ္နဲ႔ တစ္ေန႔တာရဲ႕ ႐ုန္းကုန္လႈပ္ရွားမႈေတြၾကားထဲမွာ အႏုပညာကို တသီးတသန္႔ ခံစားႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ ရွားပါးလြန္းပါတယ္။ အႏုပညာကို ခံစားဖို႔ မေျပာနဲ ႔၊ကိုယ့္ရဲ႕အနားယူခ်ိန္ကိုေတာင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈေတြၾကားကေန မနည္း ဖဲ့ထုတ္ ယူေနရပါတယ္။ အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရာဝတၳဳ ပစၥည္းေတြကို ကိုယ္႔နံေဘးမွာ အၿမဲတေစ မထားရွိဘူး၊ မထိေ တြ႕ဘူးဆိုရင္ ခံစားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ တကယ္ မလြယ္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ဒီလ ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ အႏုပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ၊ အႏုပညာ ပစၥည္းေတြကို တခုတ္တရ သံုးစြဲလိုသူ Living Fashion မဂၢဇင္း စာဖတ္ ပရိ သတ္ေတြအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Handicraft & Handmadeဆိုင္ေတြက အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ တဲ့ လက္မႈပစၥည္းေတြကို ေဝမွ်တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါ တယ္။

 special

Read more: သက္ဝင္ခံစား အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား

Go to top