1

                ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕သည္ ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ (႐ုံးစိုက္ရာ) ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  သံ႐ုံးမ်ား တည္ရွိရာၿမိဳ႕လည္း  ျဖစ္ၿပီး   ရန္ကုန္မွ  ဟႏြိဳင္းသို႔  ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖင့္ သြားေရာက္ရာ ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၁း၅ဝ သာ  ၾကာ သည္။ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းလည္း တည္ရွိၿပီး  ဟႏြိဳင္းရွိ လူမ်ားသည္  သြားလာရာတြင္ ဆုိင္ကယ္ကို  အမ်ားဆံုး  အသံုးျပဳၾကပါသည္။  တ႐ုတ္ျပည္သို႔လည္း ဟႏိြဳင္းမွ   ရထားခရီးစဥ္ရွိပါသည္။  ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားရွိရာ ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါသည္။  အထူး သျဖင့္ လူအမ်ားသည္ သံုးထပ္တုိက္ႏွင့္ကားရွိလွ်င္  လူ ေနမႈ ျပည့္စံုသည္ဟု ယူဆထားၾကပါသည္။  ၉ ဂဏန္း ကို    Lucky Number   အျဖစ္ သံုးစြဲ ၾကပါသည္။


                      ကမၻာေပၚရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔   ေကာ္ဖီ၊ င႐ုတ္သီး၊ ဆန္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ၿပီး  ႏုိင္ငံလူဦးေရမွာ 

သန္း ၉ဝ နီး ပါးရွိပါသည္။ ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ရွည္လ်ားၿပီး အေရွ႕ အေနာက္က်ဥ္းေျမာင္းပါသည္။ ဟႏြိဳင္းမွဆုိင္ဂံုၿမိဳ႕ ထိ ျဖတ္သန္းရာ    အေရွ႕ပိုင္းေတာက္ေလွ်ာက္တြင္  အင္ဒို ခ်ိဳင္းနား ပင္လယ္ဝန္းရံတည္ရွိၿပီး  ကြၽန္းမ်ား၊  ကမ္းေျမာင္ မ်ား၊ ပင္လယ္ေအာ္၊  ပင္လယ္ေကြ႕မ်ားႏွင့္ သာယာလွပပါသည္။


             ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ရွိ သမၼတဟိုခ်ီမင္း အမွတ္တရ ဗိမာန္ သို႔ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား  အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ၾကပါ သည္။ မနက္ပိုင္း အလံတင္ အခမ္းအနားရွိပါသည္။ အလွည့္က်ရဲေဘာ္မ်ား ဗိမာန္ကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့ရွိပါ သည္။ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ ဟိုခ်ီမင္း႐ုပ္ကလာပ္အား ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ မႈမ်ားရွိ၍အထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ယာယီ ပိတ္ ထားေလ့ရွိပါသည္။ ဘာဒင္းရင္ျပင္တြင္ ဗီယက္နမ္ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ ႐ိုက္ကြင္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ Temple of literature စာေပအႏုပညာဆုိင္ရာ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ဗီယက္နမ္၏ ပထမဆံုး တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒဆုိင္ရာ အယူ အဆမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေက်ာက္လိပ္႐ုပ္တု မ်ားေပၚတြင္ ေက်ာက္စာခ်ပ္မ်ား ထြင္းထုထားသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ မီး၊ သစ္သား (ဓာတ္ႀကီးငါးပါး ေဖာ္က်ဴးမႈ သေကၤတ)မ်ား ရွိပါသည္။ Hoan Kiem Lake ေရကန္သည္ ထု ထည္ႀကီးမားေသာ သမုိင္းဆုိင္ရာ အမွတ္တရေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားပါသည္။ ဗီယက္နမ္၏ အေရးႀကီး ဆံုး အလြန္႔အလြန္ ထူးျခားေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး လူ အမ်ားစုလာေရာက္ အပန္းေျဖရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါ သည္။

2
           ေရွးအက်ဆံုး ဗန္မ်ဴးတကၠသိုလ္  အေဆာက္အဦ ႏွင့္မုခ္ဦးကိုလည္း ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္  ေရာက္ေနခဲ့ရ၍ တ႐ုတ္ဗိသုကာ ယဥ္ေက်းမႈ အေငြ႕အသက္မ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။   Water Puppet ေရေပၚ႐ုပ္ေသး သည္ ဗီယက္နမ္႐ိုးရာ  ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲသို႔ ခရီးသြား  မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္အားေပးၾကပါတယ္။ ေက်း လက္႐ိုးရာ  ငါးဖမ္းပံု၊  နဂါးအက၊ ဇာမဏီငွက္အက မ်ား ကို ေရွးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ တင္ဆက္ျပသေလ့ရွိပါသည္။ မင္မင္းဆက္ေခတ္ ေနာက္ခံသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈ မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္ခံ႐ိုးရာ တီးခတ္မႈမ်ား၊ အထူး ပင္ေရွးက်ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ျပပြဲရွိရာ  ပတ္ ပတ္လည္ တြင္ ဆုိင္မ်ားတည္ရွိၿပီး ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူမ်ား စည္ ကားလ်က္ရွိသည္။ ညေနပိုင္း ေရကန္ႀကီးေဘးႏွင့္ ပန္းၿခံတြင္ လာေရာက္အပန္းေျဖသူမ်ား  စည္ကားလ်က္ ရွိပါသည္။

hochimin3
            ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕မွ  Ninh Binh   သို႔ 98km ကြာေဝး ပါသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စက္႐ုံမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံ မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ၊ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေက်း လက္႐ိုးရာ အေငြ႕အသက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဆန္ဒင္း ဘုရားေက်ာင္းသည္  အေရွ႕ ေတာင္အာရွရွိ  ဗုဒၶဘာသာ ဆုိင္ရာ ေၾကးဆင္းတုမ်ားထဲတြင္တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။  တန္ ၁ဝဝ အေလးခ်ိန္ရွိ ပါသည္။ အျခား ႐ုပ္တုသံုးခု Tom The တုိ႔မွာ တစ္ခုခ်င္းဆီ အေလးခ်ိန္ တန္ ၅ဝ ဆီေလးပါသည္။ ဆန္ဒင္း   CBa:Dioh  ဘုရားေက်ာင္း အက်ယ္ မွာ 107  ဟက္ကာ ရွိပါသည္။  ဘုရားေက်ာင္းဆီသို႔   လွ်ပ္စစ္ကားငယ္မ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ရဟန္း၊  သာမေဏ ႐ုပ္တုမ်ား  ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီး  လက္ေနဟန္ထား အမ်ိဳး မ်ဳိးပံုစံမ်ိဳးစံု  ထြင္းထုထားပါသည္။  အခ်ဳိ႕႐ုပ္တုမ်ား ကို ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားက လာေရာက္ထိေတြ႕ ပြတ္ သပ္မႈမ်ားရွိ၍ မူရင္းထက္ ပိုမိုေျပာင္လက္ေတာက္ပ ေနပါသည္။  ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ ဝမ္းနာေပ်ာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

hochimin4
              လယ္ကြင္းမ်ားအလယ္  Trong An  ေဒသ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ၾကားမ်ား အလယ္ျမစ္တစ္ ေလွ်ာက္တြင္  ေလွစီးႏုိင္ပါသည္။ ေဟာင္းေလာင္ ႀသပ ႏွင့္ နီးကပ္ပါသည္။ ျမစ္မ်ားတည္ရွိပံုမွာ အတြင္းပုိင္း က်က် ေမွာ္ဆန္စြာ ထူးထူးျခားျခားတည္ရွိပါသည္။ Dark Cave လိုဏ္ဂူအတြင္းပိုင္းမွ တစ္ဖက္သို႔ ေလွစီးႏုိင္ပါသည္။ အလြန္နိမ့္ပါးၿပီး လူအရပ္ပင္ မလြတ္ပါ။ ဒီေဒသသို႔ မဂၤလာစံုတြဲမ်ား ဗီဒီယို႐ိုက္ကူး မႈမ်ားေတြ႕ရွိရပါသည္။ အလြန္ထူးျခားၿပီး သာယာလွပ ပါသည္။ ေလွေလွာ္သူ ဗီယက္နမ္ အဘြားအိုမ်ား အထူးေလွ ေလွာ္ကြၽမ္းက်င္ၾကပါသည္။ သည္ေနရာတြင္ ဝိုင္ျပဳလုပ္ေသာ ေနရာမ်ားရွိၿပီး ႐ိုးရာသမုိင္းဆုိင္ရာ အေမြ အႏွစ္မ်ားရွိပါသည္။

hochimin7
            ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္းျဖင့္ ဟႏိြဳင္းမွ NHA TRANG ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံ သန္းရာ ၁း၄၅ မိနစ္သာ ၾကာပါသည္။ ေလဆိပ္မွ ကားျဖင့္ NHA TRANG N ၿမိဳ႕သို႔ဝင္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ Hotel  မ်ား၊  Resort  မ်ား မ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တစ္ဖက္ ကမ္းတြင္ Vinpearl Land တည္ရွိပါသည္။ Vinpearl Land သုိ႔ သေဘၤာ၊ ေကဘယ္လ္ရထားျဖင့္ သြားေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။ Vinpearl Land Paradise သည္ အထူးႀကီးမားၿပီး လအနည္းငယ္ျဖင့္ အခ်ိန္မီအၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဟန္းနီးမြန္းစံုတြဲမ်ား ခရီး ထြက္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေနရာျဖစ္ပါသည္။
                NHA TRANG ရွိ Long Son သည္ ဘုရားသည္ ထင္ရွားၿပီး ႀကီးမားေသာ အျဖဴေရာင္ဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူအျဖစ္ ဖူးေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ Chom Town  ဘုရားေက်ာင္းသည္ ေရွးေဟာင္း Chomဘုရင္ အင္ပါယာလက္ထက္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ပါသည္။ NHA TRAGတြင္   Thop Ba   ေရပူစမ္းတြင္ အသား အေရလွပရန္ႏွင့္ စိတ္လက္အပန္းေျဖရန္ ရႊံ႕စိမ္ျခင္း၊ ေရပူစမ္းစိမ္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။  ေရ ပူစမ္းတြင္ ေရလည္းကူးႏုိင္သည့္အျပင္  အေၾကာျပင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ လူအမ်ား လာေရာက္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

hochimin8
          ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ NHATRANG CAMRANH မွ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးဆုိင္ဂုံသို႔ ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၁ နာရီ ၅ မိနစ္သာ ၾကာပါသည္။ ဆုိင္ဂုံမွ Cu Chi  ေဒသ တြင္ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲဆုိင္ရာ ေလ့လာ စရာ  အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ဆုိင္ဂုံၿမိဳ႕လယ္ရွိ  Bin Thonh Market Bitcxca-saigin square သို႔ သြား ေရာက္လည္ပတ္၍ ေစ်းဝယ္ႏုိင္ပါသည္။
                     ဗီယက္နမ္ေလေၾက ာင္းျဖင့္ ဆုိင္ဂုံမွ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ခြာရာ ၁ နာရီ  မိနစ္ ၅ဝသာ ၾကာပါသည္။ ယခု ခရီး စဥ္ကို ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ အဓိကပံ့ပိုးေပး ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ မိသားစု ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဟန္နီးမြန္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီအစု အဖြဲ႕ခရီး စဥ္မ်ားအတြက္   Vietnam Airline မွ ခရီးစဥ္မ်ားက ေတာ့...

                 ယခုလက္ရွိမွာ (ဗီယက္နမ္၊ ဟႏြိဳင္း၊ ဟိုခ်ီမင္း စီးတီး)ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ ၈ ႀကိမ္ပ်ံသန္းလ်က္ရွိ ရာမွ ၂၅ ေအာက္တုိဘာ ၂ဝ၁၅ မွစ၍ တစ္ပတ္လွ်င္ ေလယာဥ္ႀကိမ္ေရ ၁၂ ႀကိမ္ထိ တုိးခ်ဲ႕ပ်ံ႕သန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဟိုခ်ီမင္းသို႔  ပ်ံသန္းမည့္ေလယာဥ္ခရီး စဥ္မွာ 11:10 AM မွစတင္ ထြက္ခြာၿပီး ဟိုခ်ီမင္းသို႔ သက္ေသာင့္သက္သာႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေရာက္ ရွိမွာျဖစ္ပါသည္။  ဗီယက္နမ္ရွိ ဟိုခ်ီမင္း၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕မ်ားမွ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာရာတြင္ ေန႔တုိင္းလို လို အခ်ိတ္အဆက္မိမိ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ခရီးဆက္ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။
             အျခားအစီအစဥ္ကေတာ့ ဗီယက္နမ္ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိ ေလယာဥ္မ်ား အျပင္ ထပ္မံ၍ Air Bus 350-900  ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ Filght Service ပိုေကာင္းသြား ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဗီယက္နမ္ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းသည္ Air Bus 350  ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားကို စတင္အသံုးျပဳျခင္းသည္  အာရွတြင္ ပထမ ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။  Business Class  တြင္  Full Flat Bed  ျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား   ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရာလို သက္ ေသာင့္သက္သာစီးနင္းလိုက္ပါႏုိင္ပါသည္။ Business Class, Econommy Class  မ်ားတြင္ ထုိင္ခံု ေနာက္ ဘက္၌LCD Scan  မ်ား၊ Video Content Menu  မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလယာဥ္ရွိ စုိထုိင္းဆအပူခ်ိန္ကိုလည္း လူအမ်ား သက္ေသာင့္ သက္သာျဖစ္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ Cabin Crew Service   မ်ားကိုလည္းManagement, Admin Trainingမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံလ်က္ရွိပါသည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္  အစားအေသာက္  Memu  အသစ္ မ်ားျဖင့္   ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံ မေရာက္ခင္  ႐ိုးရာ အစား အေသာက္၊ အေငြ႕အသက္ မ်ားကို စတင္ ထိေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ေလယာဥ္ေမာင္း၊ ေလယာဥ္မယ္မ်ားလည္း လိႈက္လွဲပ်ဴငွာမႈရွိပါသည္။ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးသို႔ အသြားအျပန္$59ေဒၚလာ၊ အစားအေသာက္ပါၿပီး၊ ဟႏြိဳင္းသို႔ 100 ေဒၚလာ အစားအေသာက္ပါၿပီး  Economy Class  အတြက္ Booking ႀကိဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။
                  Ground ServiceအေနျဖငOn Line Check in  လုပ္ၿပီးလွ်င္ Boeing Pass  ကို ေလဆိပ္မွာ ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခရီးသည္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိသြားေရာက္မည့္ ခရီးအဆံုးထိ  Final Distanation Boeing Pass  မ်ားကို တစ္ခါ တည္းအၿပီးအစီး ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ အတုိးတက္ဆံုး ေလေၾကာင္း လိုင္း ၁ဝ ခုတြင္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဌးလင္းေအာင္

Go to top