Buddhist monks in front of the Angkor Wat

ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာလက္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာမွာ ထင္ရွားတဲ့ ေနရာေတြရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ ပုဂံလို႔ေျပာလုိက္ရင္ မေရာက္ဘူးတဲ့လူသာ ရွိမယ္။ မၾကားဘူးတဲ့ လူရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာမွာ ပုဂံ၊ ပုဂံမွာရွိတဲ့ ဘုရား၊ ေစတီေတြ၊ ဂူဘုရားေတြနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္လက္ရာလို႔ ေျပာလို႔ရႏုိင္တဲ့ အႏုပညာေျမာက္လွတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာကလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ တစ္ေနရာရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေနရာက ကမၻာအံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားစာရင္းထဲမွာလည္း ပါပါတယ္။ အဲဒါဘယ္ေနရာလဲဆိုတာ သိၾကရဲ႕လား။ ပရိသတ္ႀကီးတုိ႔။

ကမၻာအႀကီးဆံုး ဘာသာေရးအေဆာက္အဦတစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အန္ေကာဝပ္ဘုရားေက်ာင္း (Angkor Wat Temple) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပုဂံနဲ႔ ကေမၻာဒီးယား အန္ေကာဝပ္က ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သလို လူေတြေျပာေနၾကတဲ့

ျမန္မာအေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ ပုဂံကိုပို႔ေပးရသလို ကေမၻာဒီးယားအေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ အန္ေကာဝပ္ကိုသြားလို႔ ေျပာရေလာက္တဲ့အထိကို နာမည္ေက်ာ္ ပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္တည္ရွိရာ စီရံရိပ္ (Siem Reap) ၿမိဳ႕က ကေမၻာဒီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္းပင္ (Phnom Penh) ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မုိင္ ၂၅ဝ အကြာမွာ တည္ရွိၿပီး တုန္လီဆပ္ (Tonle Sap) အုိင္ႀကီးနဲ႔ ပိုင္းျခားထားပါတယ္။ တုန္လီဆပ္အိုင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးဆံုးအုိင္ျဖစ္ၿပီး စားနပ္ ရိကၡာကို အဓိကျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ သဘာဝအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးအျပင္သြားလာေရးအတြက္ ေရလမ္းခရီးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳေနပါတယ္။ အန္ေကာေဒသကေတာ့ စီရံရီပ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ၄ မုိင္ခန္႔အကြာမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ၇၇ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေရွးေဟာင္းေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။

moast-view-of-angkor-wat

အန္ေကာဝပ္တည္ရွိရာ အန္ေကာသြန္ ေရွးေဟာင္းမင္းေနျပည္ေတာ္ (အန္ေကာ=မင္းေနျပည္၊ သြန္=ၿမိဳ႕ေတာ္) ဆိုတာ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမ၊ ဘက္ေပါင္း စံုတဲ့ အႏုပညာလက္ရာေတြ တစ္စုတစ္ေဝးတည္းရွိ ေနတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ပုဂံနဲ႔တူညီေနပါတယ္။ ပုဂံနဲ႔ အန္ေကာေဒသက အေဆာက္အအံုေတြဟာ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚေတြကို အေျခခံေဆာက္ခဲ့ၾကေပမဲ့လည္း ကြာျခားခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အန္ေကာေဒသမွာ ေက်ာက္နဲ႔ေဆာက္တဲ့ အေဆာက္အဦကမ်ားၿပီး အုတ္နဲ႔ေဆာက္တာနည္းသလို ပုဂံမွာကေတာ့ အုတ္ နဲ႔ေဆာက္တာမ်ားၿပီး ေက်ာက္နဲ႔ေဆာက္တာ နည္းပါတယ္။ အန္ေကာေဒမွာေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦေတြက ၈ ရာစုကေန ၁၁ ရာစုအတြင္း ေဆာက္တဲ့အေဆာက္အအံုေတြက ဟိႏၵဴဆန္တဲ့ God of the King ေဒဝရာဇာ အယူဝါဒနဲ႔ ေဆာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ ၿပီး ၁၂ ရာစုေလာက္မွစတင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ အေဆာက္အဦေတြကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေလ့လာသိရွိ ရပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဒုတိယေျမာက္ သူရိယဝါရမန္မင္း (၁၁၁၂-၁၁၈ ေအဒီ) နဲ႔ ကေမၻာဒီးယားမွာရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္နဲ႔ျပည္သူေတြက တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အန္ေကာဝပ္ ေက်ာင္းေဆာက္ေနခ်ိန္က ပုဂံမွာ ေရႊစည္းခံု၊ အာနႏၵာ၊ သဗၺညဳန ဲ႔ ေရႊဂူႀကီးဘုရားတို႔ကိုတည္ ေဆာက္ေနခ်ိန္လို႔ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ဗိႆႏုိးနတ္မင္းႀကီးကိုရည္စူးၿပီး အခမ္းနားဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ဘုရင္က တည္ေဆာက္ခုိင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး God of the King အယူဝါဒအရ ဘုရင္ ဒုတိယေျမာက္ သူရိယဝါရမန္မင္းက မိမိအတြက္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္တဲ့ သခ်ဳႋင္းဂူႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့တာလုိ႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ သခ်ဳႋင္းဂူဆိုေပမဲ့လည္း အေလာင္းျမႇဳပ္ႏွံရန္မဟုတ္ဘဲ သူေသသြားပါက ႐ုပ္ကလာပ္ ဒါမွမဟုတ္ အ႐ိုးျပာကို ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ပင္မအေဆာက္အအံုထဲမွာ ဌာပနာထားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

Angkor-Wat

ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ အန္ေကာဝပ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ဘယ္လိုမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါလိမ့္လို႔ ေရာက္ဖူးသူတုိင္း ျမင္ဖူးသူတိုင္းက သိခ်င္ၾကပါလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ေတြက ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို သုေတသနျပဳခ်က္အရ ဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ၾကာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရမယ္လို႔ သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္း အေဆာက္အအံုကုိ ဗိသုကာလက္ရာအရ အဆင့္ဆင့္ပိုင္းျခားရလွ်င္-ေျမကာ နံရံအျဖစ္ ေက်ာက္မ်ားဆင့္စီကာရံထားေသာ ေရျပည့္ေနသည့္က်ဳံး Cause Way (ေခၚ) မင္းလမ္းေဖာက္လုပ္ထားရွိမႈ Entrance အျဖစ္ gapura ေခၚ အဝင္မုခ္ဦးႏွင့္ မဟာရံတံတုိင္း အတြင္းအျပင္ Gallery စႀကႍပတ္လမ္း ေဆာက္လုပ္ထားရွိမႈ ႀကီးမားသည့္ ေက်ာက္ပစၥယံႏွင့္ ဗဟိုဝတ္ျပဳ ျပသာဒ္ေဆာင္ႏွင့္ အရံျပသာဒ္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတယ္။

ss103926-custom1

ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားကိုလည္း ထူးျခားဆန္းၾကယ္စြာ ေက်ာက္ဆစ္ထုသ႐ုပ္ေဖာ္ကာ စႀကႍပတ္လမ္းမ်ားတြင္ တင္ဆက္ ထားသည္။ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဗိႆႏိုးနတ္မင္း၏ဘဝျဖစ္စဥ္၊ ရာမယနဇာတ္ေတာ္၊ ဘံုခန္းႏွင့္ငရဲခန္း မ်ား၊ ေရွးခမာ ဘုရင္ေတြ ညီလာခံက်င္းပေနပံု၊ ဆင္စီး ၿပီး စစ္ခ်ီတက္ေနပံု စတာေတြကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါတယ္။ အန္ေကာဝပ္ အေဆာက္အအံုထဲကိုဝင္ဖို႔ ပထမဆံုးေရျပည့္ေနေသာ က်ံဳးကို ျဖတ္ရပါမယ္။ အဲဒါကို Cause way (မင္းလမ္း) လို႔ေခၚကာ တံတားလိုမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အလ်ားေပ ၇ဝဝ နဲ႔အက်ယ္ ၃၆ ေပရွိသည္။ မင္းလမ္းမႀကီးရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ ဦးေခါင္းခုနစ္လံုးပါတဲ့ နဂါးႀကီးမ်ားနဲ႔ လက္ရမ္းျပဳလုပ္ထားသည္။ သက္တန္႔ေရာင္ပံုစံေပၚေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။


မင္းလမ္းကိုေက်ာ္ၿပီးရင္ အျမင့္ေပ ၃ဝ ရွိတဲ့ မဟာရံတံတုိင္းကိုေတြ႕ရွိၿပီး မုခ္ေလးဘက္ကေန ေက်ာင္းေတာ္ထဲကိုဝင္ႏုိင္ဖုိ႔ စီမံထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေနာက္ဖက္မုခ္တစ္ခုတည္းကိုပဲ ခမ္းနားစြာ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အမွန္တကယ္ဝင္ထြက္ရမည္မွာလည္း အေနာက္ဖက္မုခ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အန္ေကာဝပ္အေဆာက္အအံုကို အစပိုင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဟိႏၵဴအယူဝါဒ ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ေပမဲ့ အခုအန္ေကာဝပ္ ေက်ာင္းေတာ္လို႔ ေခၚေနတာကေတာ့ ပါလမင္းဆက္မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ခမာဘုရင္ေတြ ပ်က္သုဥ္းသြားၿပီး သတၱမေျမာက္ ဇယဝါရမန္မင္း (၁၁၈၁-၁၂ဝဝ ေအဒီ) က အန္ေကာဝပ္ကို ဗုဒၶသာသနိကအေဆာက္အအံုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အန္ေကာဝပ္အေဆာက္အအံုကို ကေမၻာဒီးယား ခမာလူမ်ဳိးတို႔က အႏုပညာစံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာအျဖစ္လည္း အမ်ဳိးသားအလံမွာ ထည့္သြင္းထားတာကိုေထာက္ၿပီး အန္ေကာ ဝပ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ဂုဏ္ယူ ျမတ္ႏုိးမႈရွိသလဲဆိုတာကို သိရွိႏုိင္ပါတယ္။

LL
Reference : ကေမၻာဒီးယား၏အသည္းႏွလံုး Angkor ၊ မ်ဳိးၫြန္႔ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန) Ancient Angkor

Go to top