b4after အိမ္ . . . အမိုးရယ္၊ အခင္းရယ္၊ အကာတို႔ရယ္ ေဒါက္တိုင္ေတြမွာ မွီတည္ေနမွ လံုၿခံဳေႏြးေထြးတဲ့ ေနထိုင္မႈေတြ ျဖစ္တည္ေနပါလိမ့္မယ္။ အမိုးနဲ႔ နံရံအကာအကြယ္ေတြကလည္း ရာသီဥတုဒဏ္ကို လံုၿခံဳေစမယ္ဆိုရင္ အျမင္မွာလည္း ပကာသနတစ္ခုျဖစ္ရသလို အိမ္ဆိုတဲ့အရာဟာ ေႏြးေထြးလံုၿခံဳလာရပါတယ္။ အခင္းဆိုတာက ဘဝရပ္တည္မႈ ေနထိုင္မႈအတြက္ အေျခခံျဖစ္သလို အခန္းေတြဖြဲ႕စည္းရာမွာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အခင္းအက်င္းေတြ သတ္မွတ္ေပးလာပါလိမ့္မယ္။

ရပ္တည္မႈ အစီစီအတြက္ ျဖစ္တည္မႈအသီးသီးကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ၾကရင္း အိမ္ဆိုတဲ့အရာ ျဖစ္ေပၚလာသလို Decoraton ဆိုတဲ့ အလွဖန္တီးရွင္ ဆိုတာလည္း ပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ အေကာင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသစ္တည္ေဆာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ရာ၊ ကိုယ့္ေနရာကို ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္၊ တင့္တယ္သည္ထက္ ပိုၿပီးတင့္တယ္လာေအာင္ အေကာင္းဆံုး ျပဳျပင္အလွဆင္၊ တည္ေဆာက္ၾကမွာပါပဲ။

Read more: Before & After

Go to top