boz

Bonsai ပင္ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာတာ သံုးလေျမာက္ရွိလာပါၿပီ။ အဆံုးမရွိတဲ့ သင္ယူမႈေတြနဲ႔အတူ ဘြန္ဇုိင္းဟာ ပန္းမန္ခ်စ္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို အၿမဲရေနတာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပေပးသမွ်ဟာ အေျခခံအခ်က္ကေလးေတြလို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလမွာေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရေလာင္းျခင္းကို အရင္ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ေရေလာင္းတယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ အပင္ရဲ႕အမ်ဳိးအစား၊ အပင္ရဲ႕အရြယ္၊ အပင္နဲ႔ အုိးအရြယ္၊ အပင္ရဲ႕သက္တမ္း၊ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္းနဲ႔ ရာသီဥတု စတာေတြ အားလံုးကို ထည့္တြက္ရပါတယ္။

ဘယ္လိုေရေလာင္းရမလဲ....ေရေလာင္းတဲ့အခါ ေျမၾသဇာက နည္းနည္း ေျခာက္ေနၿပီလို႔ ထင္ေနတာနဲ႔ပဲ ေရေလာင္းဖို႔ မလိုပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမၾသဇာစိုေနေပမဲ့လည္း အပင္ က ေရလိုေနတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ တစ္စင္တီမီတာေလာက္ အပင္ပတ္လည္က ေျမၾသဇာေတြၾကားထိုးၾကည့္ပါ။ ေျမ ၾသဇာက အေပၚယံတင္စိုေနတာလား၊ အပင္ရဲ႕ပင္စည္ကေကာ ဘယ္လိုေနသလဲ စစ္ၾကည့္ပါ။ ေရေလာင္းတဲ့အခါမွာ အျခားအပင္ေတြလို ေန႔တုိင္း ေလာင္းရမယ္ဆုိတာမ်ဳိး ဘြန္ဇုိင္းပင္ေတြမွာ မရွိပါဘူး။ ေျမၾသဇာနဲ႔ ေျမသားအေရာအစပ္ကိုၾကည့္ၿပီးမွ ေရေလာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ ေျမၾသဇာနဲ႔ ေျမသားအခ်ဳိးက ႏွစ္အခ်ဳိးတစ္ (1/2) (သို႔) ေလးအခ်ဳိးတစ္ (1/4) ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရာသီဥတုအရမ္းေအးေနခ်ိန္မွာ ေန႔လယ္ခင္းခ်ိန္ေလာက္မွာပဲ ေရေလာင္းေပးပါ။ ေျမၾသဇာေတြဟာ ေနပူခ်ိန္မွာပူၿပီး ေနေအးရင္ လိုက္ေအးသြားပါတယ္။ ေရေလာင္းတဲ့အခါ ေရပန္းခရားေလးနဲ႔ ေလာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေျမၾသဇာေတြ ျပန္႔က်ဲတာမ်ဳိးမျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ဘြန္ဇိုင္းပင္ေတြအတြက္ ဓာတုပစၥည္းလံုးဝ မပါတဲ့ မိုးေရဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘံုဘိုင္ေရေလာင္းလို႔လည္း အေထြအထူး ျပႆနာမရွိပါဘူး။

ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္းဆုိတာ ....

ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္းကလည္း ဘြန္ဇုိင္းပင္ေတြ အသက္ရွင္မႈမွာအထူးအေရးပါပါတယ္။ ပံုမွန္သစ္ပင္ေတြမွာက ေရေသာက္ျမစ္ဟာ သူ႕အတြက္ အာဟာရ ရွိတဲ့ ေနရာဆီသြားတတ္ေပမယ့္ ဘြန္ဇုိင္းပင္ေတြမွာကေတာ့ အျမစ္က အိုးတြင္းမွာပဲ ေနရတဲ့အခါ ပံုမွန္ေျမၾသဇာေလးေကြၽးေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ေျမၾသဇာမွာ အေျခခံသံုးမ်ဳိးပဲ ရွိပါတယ္။ Nitrogen ဆုတဲ့ (N)Phosphorous ဆုိတဲ့ (P) နဲ႔ Potassium (K) တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ဆုိတဲ့ (N) က အရြက္နဲ႔ ပင္စည္သန္ေစကာ ေဖာ့စ္ဖရက္စ္ဆုိတဲ့ (P)က အျမစ္ကိုအားရွိေစကာ ပိုတက္စီယမ္ဆုိတဲ့ (K) ကေတာ့ အပြင့္နဲ႔အသီးကို အားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီ NPK ကို
အသံုးျပဳတဲ့ အခ်ဳိးက အပင္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ တစ္ႏွစ္တာမွာ မျဖစ္မေနေျမၾသဇာေကြၽးရမယ့္လစသျဖင့္ ကြာျခားပါေသးတယ္။အပင္ကို ေျမၾသဇာေကြၽးမယ္ဆုိ အျပင္မွာစိုက္တဲ့အပင္ေတြဆို ေႏြဦးကေန ေဆာင္းဦးအထိ ေကြၽးလို႔ရပါတယ္။ အိမ္တြင္းစုိက္အပင္ေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္တာလံုး လိုအပ္သလို ေကြၽးေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အုိးသစ္လဲထားရင္ေတာ့ တစ္လေလာက္အထိ ေျမၾသဇာလံုးဝမေကြၽးပါနဲ႔။ ဒါ့အျပင္ ဖ်ားနာေနတဲ့ အပင္ေတြကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေျမၾသဇာမေကြၽးရပါဘူး။ ေႏြဦးမွာစၿပီး အပင္ထဲကုိ ေျမၾသဇာထည့္မယ္ ဆုိ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ပမာဏ ျမင့္မားဖို႔လိုၿပီး NPK အခ်ဳိး က ၁၂း၆း၆ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ ပိုထည့္ျခင္းက အပင္ကို အားျဖစ္ေစပါတယ္။ ေႏြရာသီ ခ်ိန္ခါမွာ ေျမၾသဇာထည့္မယ္ဆုိ အရာအားလံုး ညီမွ်ဖို႔ လိုတာေၾကာင့္ NPK အခ်ဳိးက ၁ဝး၁ဝး၁ဝ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

pictures-bonsai-tree-stand-pot-36678

ေဆာင္းရာသီမွာကေတာ့ အပင္သန္ေစဖို႔ အတြက္ NPK အခ်ဳိးကို ၃း၁ဝး၁ဝ လုပ္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အပြင့္ပါတဲ့ အပင္ေတြဆုိရင္ ပိုတက္စီယမ္ကို ပိုထည့္ဖုိ႔လိုၿပီး NPK အခ်ဳိးက ၆း၆း၁၂ ေလာက္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သက္တမ္းရင့္အပင္ေတြကို ေျမၾသဇာေကြၽးတဲ့အခါ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ (N) ကို ေလွ်ာ့ထည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အျခားေသာ ေျမၾသဇာေတြလုိပဲ ဘြန္ဇုိင္းေျမၾသဇာက ဝယ္လုိ႔ရသလို NPK အခ်ဳိးကို Bonsai Shop ေတြက ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ အရည္ (သို႔) အခဲ ႀကိဳက္သလို ေရြးလို႔ရၿပီး အေရးႀကီးဆံုးက အပင္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေျမၾသဇာထည့္ရမယ့္ အခ်ဳိးအစားကို အထုပ္ေတြမွာေရးထားတာမို႔ အတိအက် ေလးလိုက္နာဖို႔ ပါပဲ။ ဘြန္ဇုိင္းကို စိတ္ဝင္စားသူေတြအဖို႔ အေျခခံ အခ်က္အလက္ေတြ စံုလင္သြားပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ပညာရွင္အဆင့္ေတြကို လက္တြဲေခၚမယ့္ ဘြန္ဇုိင္း ခ်စ္သူေတြ၊ ျပခန္းနဲ႔ စာအုပ္ေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ဘြန္ဇုိင္းဟာ အဆံုးမရွိတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းဆုိတာ ရွာေဖြ ေလေလ ေတြ႕ရွိေလေလျဖစ္မွာပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း...။

Anada

Go to top