အျပင္က ျပန္လာခ်ိန္မွာ ေမာပန္းႏြမ္းလ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ္ခႏၶာကိုၿငိမ့္ခနဲ၊ သိမ့္ခနဲလဲေလ်ာင္း အနားယူပစ္လိုက္ဖို႔ ေနရာတစ္ခုေတာ့လိုပါတယ္။ ေအးေအးလူလူနားေနရင္း စာအုပ္ဖတ္မလား၊ တီဗီၾကည့္မလား ဆိုဖာထိုင္ခံုေတြ ခင္းက်င္းထားတဲ့ ေနရာေလးဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ သင္အပန္းေျဖဖို႔ ေနရာေလးအတြက္ ဘယ္လိုဆိုဖာထိုင္ခံုေတြ ထားမလဲ . . . ။


SCENE (Luxury Furniture Center) က အသစ္ေရာက္လာတဲ့ ဒီဆက္တီေလးေတြ ထားၾကည့္လိုက္ဖို႔ Living Fashionက အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။


 

Go to top