home2

ေခတ္အဆက္ဆက္ မွ အိမ္ရွင္မႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ အိမ္မႈ ကိစၥတို႔သည္ ဒြန္တြဲေနေသာ ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ခဲ့ သည္မွာ ယေန႔ေခတ္ တိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မီးဖို ေခ်ာင္ကိစၥ ဆိုသည္မွာ လည္းအေရး ႀကီးေသာ အလုပ္ထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တကယ္တမ္း လုပ္လွ်င္ တစ္ေနကုန္ေသာ အလုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။တကယ္တမ္း သာမန္အိမ္ရွင္မ မ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥ မ်ားကို ဇယ္စက္ သလိုလုပ္ရင္း တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆံုးကာ ညမိုးစုပ္စုပ္ ခ်ဳပ္မွပင္ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး အိမ္သန္႔ရွင္းေရး တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ၿပီးဆံုးခဲ့ရပါသည္။ေန႔စဥ္ ေစ်းသြား ျခင္း၊ ေစ်းျပန္လွ်င္ ခ်က္ျပဳတ္၊ လွီးခြၽတ္၊ ထုေထာင္း၊

ထမင္း အိုးငွဲ႔ အစရွိသည္မ်ားကို တရစပ္လုပ္ရင္း တစ္မနက္တာ အခ်ိန္ မ်ား ကုန္ဆံုးခဲ့ ရပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလည္း ေျပးလုပ္ရ၊ တစ္ဖန္ေန႔ လယ္ခင္းပိုင္း အားခ်ိန္မယူႏိုင္ဘဲ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ အဝတ္ လွန္း၊ မီးပူတိုက္ႏွင့္ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ မ်ားမွာ သည္လိုႏွင့္ပင္ တစ္ပတ္လည္ခဲ့ရပါသည္။ ညေန ေစာင္းေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း မိသားစုမ်ား ျပန္လာလွ်င္ ပူပူေႏြးေႏြး အသင့္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ကာ အိမ္သားမ်ား စား ေသာက္ၿပီးမွသာလွ်င္ အိမ္ရွင္မ၏ တစ္ေန႔တာ ဝတၱရားမွာ ၿပီးဆံုးသည္ဟု သတ္မွတ္ကာ အနားယူ ရေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေယာက္်ား တစ္ေယာက္၏ ဝင္ေငြသည္ အေရးႀကီးသကဲ့ သို႔ မိသားစု ေလာက္ေအာင္ သံုးကာ ရပ္တည္ေနၾက ရသည့္ အိမ္ရွင္မ၏ စီမံမႈကလည္း အေရးပါရျပန္သည္။ အိမ္ရွင္မ မ်ားသည္ မည္သည့္ ဘြဲ႕ရရ၊ မည္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိရွိ ေနာက္ေဖး မီးဖိုေခ်ာင္၌သာ အခ်ိန္ကုန္ ခဲ့ရသည္က မ်ား ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရပညာ တတ္အမ်ဳိးသမီး အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ ႏွစ္ အေတာ္ၾကာေသာ အခါ သူတို႔ ဘြဲ႕ရ ခဲ့သည္မ်ားကိုပင္ အိမ္အလုပ္လုပ္ရင္း ေမ့ေလ်ာ့သလို လို ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ အလြန္ႏွေျမာစရာေကာင္း ေသာ Brain Drain တစ္ခုထဲတြင္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါ သည္။ တိုင္းျပည္ အတြက္လည္း အလြန္ပင္ နစ္နာ လွပါသည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ၂၁ ရာစုကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ သည္မွာ ၁ဝ စုႏွစ္ေက်ာ္လြန္ လာခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ရေသာ modern ေခတ္သစ္ႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ေသာအခါ အိမ္ရွင္မ ပညာတတ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား သည္လည္း မီးဖိုေခ်ာင္ ထဲတြင္သာ တစ္ေနကုန္ အခ်ိန္ကုန္ မေနေတာ့ ဘဲ ျပင္ပ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေျခလွမ္းလာ ရသည့္အခါတြင္ တစ္ေန႔တျခား စရိတ္စက ႀကီးမားလာေသာ ၿမိဳ႕ျပ၏ ေနထိုင္မႈစရိတ္စကကို လည္း မိသားစုဝင္ေငြတိုးတက္လာေအာင္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အေထာက္ အကူျပဳလာ ရပါေတာ့သည္။သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္ သစ္သီးသန္႔ ေလွ်ာက္လွမ္း လာေသာအခါ မီးဖိုေခ်ာင္လစ္ဟင္း၍ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲၿပီး အရာရာတြင္ တီထြင္ဆန္း သစ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေခတ္သစ္ႀကီးထဲတြင္ ေခတ္မီ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းအမ်ဳိး အစားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ တစ္ေန႔တျခား ေပၚထြက္လာၿပီး အိမ္ရွင္မ မ်ားစြာအတြက္ အလြန္ အဆင္ေျပလာ ခဲ့ပါသည္။ home1

ယခင္ေစ်း သြားေနက် ေစ်းသြားစရာ မလိုဘဲ တစ္ပတ္စာခန္႔ ဝယ္ယူသိုေလွာင္ ထားႏိုင္ေသာ ေရခဲ ေသတၱာ ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ င႐ုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ ေထာင္းစာရာ မလိုဘဲ ႀကိတ္စက္မ်ား အသံုးျပဳကာ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစျခင္း၊ gas  မီးဖို၊ အီလက္ထေရာနစ္ မီးဖိုမ်ားသံုး၍ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဟင္းေလးအိုး ေလာက္ၿပီးစီးေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ထမင္းေပါင္း အိုးသံုးၿပီး ထမင္းတစ္အိုးကို လွည့္ၾကည့္ စရာမလိုဘဲ အသာေလး က်က္ျခင္းအျပင္ မည္သည့္ဟင္း မဆိုအလြယ္တကူ ေႏႊးႏိုင္ေသာ micro wave မ်ားကိုပါ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ လ်င္ျမန္စြာ သံုးႏိုင္ျခင္း၊ ႐ံုးျပန္ခ်ိန္ က်မွသာ ေလွ်ာ္စရာ အဝတ္မ်ားကို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ျဖင့္ ေလွ်ာ္ကာ အဝတ္ေျခာက္စက္ျဖင့္ အေျခာက္ခံၿပီးအဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း ကိစၥကို အိမ္သန္႔ရွင္းေရး ကိစၥႏွင့္ တြဲ လ်က္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား၊ ၾကမ္းသုတ္ စက္မ်ားသည္လည္း အလြန္ပင္ အသံုးဝင္ လွပါသည္။ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္လည္း ယခင္က အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီးသား ဘူးမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူေသာက္ေနရာမွ ယခုအခါတြင္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ စက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ စနစ္တက် ေဖ်ာ္ကာ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ လွပက်န္းမာေသာ မိသားစု ဘဝကိုပါ ရရွိေပလိမ့္ မည္ျဖစ္ပါသည္ ။လူမႈေရး႐ႈေထာင့္ တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီ စီးပြားေရး၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ လူမႈ ေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ေပးကာ သြားေရာက္ နား ေထာင္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပင္ပဗဟုသုတ တိုးပြားေစသည္ သာမက Gym မ်ားသို႔ သြားကာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွား ျခင္း၊ ကိုယ္ကာယႀကံ့ခုိင္ေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ ေခတ္မီအမ်ဳိးသမီး ဘဝကိုလည္း ရရွိပိုင္ ဆုိင္ႏိုင္ပါသည္။ဤကဲ့သို႔ေသာ လြယ္ကူစြာ သံုးႏုိင္သည့္ modern မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားသည္ ေနာက္ေဖး မီးဖိုေခ်ာင္ ကိုလည္း သပ္ရပ္သန္႔ရွင္း လွပေစပါသည္။ ထိုအခါ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသာမက အမ်ဳိးသားမ်ား ပါေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္ ဝင္ေရာက္ ကူညီ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ၿပီး အိမ္ အကူမ်ားလည္း ငွားစရာ မလိုေလာက္ေအာင္ ေခတ္မီ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားက အသံုးဝင္ လွေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္modern  မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား ကို သံုးျခင္းျဖင့္ အိမ္ရွင္မမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္ရွင္မ မ်ားအတြက္ ဗဟုသုတတိုးပြားျခင္း၊ အသိုင္း အဝိုင္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း အျပင္ ကိုယ့္ကေလး မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအခ်ိန္ေပး ကာ ေစာင့္ေရွာက္ႏို င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးယခင္က သာမန္အိမ္ရွင္မ မ်ားသည္ အိမ္အလုပ္မ်ား ထဲတြင္သာ နစ္မြန္းေနၾကရေသာ ေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားလည္း မလုပ္ႏိုင္ တစ္ကိုယ္ေရ လွပေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း အတြက္လည္း အခ်ိန္ မေပးႏိုင္ၾကေတာ့ သည့္အတြက္ သာမန္ရွိရင္းစြဲ အသက္ထက္ ပိုႀကီးသလို ထင္ၾကရၿပီး ျဖစ္သလိုသာ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ modern အိမ္ရွင္မ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ရရွိကာ အခ်ိန္ မ်ားေပးလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လွပ က်န္းမာ ၿပီး ေခတ္မီေၾကာ့ရွင္း သပ္ရပ္လွပေသာ အိမ္ရွင္မမ်ား ဖစ္သို႔ေရာက္ရွိကာ သာယာေသာ မိသားစုဘဝကို ပါဖန္တီးႏိုင္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္လာ ပါေတာ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီ modern  မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အိမ္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားသည္ အိမ္တိုင္း၊ အိမ္ရွင္မ တိုင္းအတြက္ သံုးသင့္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ သာမန္ အိမ္ရွင္မ မ်ားႏွင့္မတူကြဲျပားလာ ေသာ  modern  အိမ္ရွင္မ တစ္ေယာက္၊ ေခတ္မီေသာ ဘဝအေန အထား ကို ပိုင္ဆိုင္လိုပါလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ အသံုးဝင္ လွေသာ အိမ္ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ပစၥည္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ပင္ သံုးသင့္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ကိုယ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ရေသာ brand  မ်ားကို ေရရွည္ ခံေစရန္ ေရြးသံုးျခင္းျဖင့္ လွပေသာ modern  မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ modern  အိမ္ရွင္မ ဘဝကို ဖန္တီးရင္း ေခတ္သစ္ အိမ္ရွင္မေကာင္း ျဖစ္စို႔ လား . . .

Go to top